Verantwoord Bouwen

Verantwoord bouwen is voor ons erg belangrijk. Wij zijn ons bewust van de gevolgen van bouwactiviteiten voor de omgeving, waarin onze bouwprojecten worden gerealiseerd. Daarom hebben wij vijf punten die onze volledige aandacht hebben, want de bouwplaats is ons visitekaartje. Een bouwplaats waar wij mee werken onderscheidt zich dan ook altijd op onze vijf pijlers. Deze vijf pijlers zijn verantwoord, veilig, milieu, verzorgd en sociaal.

Pijlers verantwoord bouwen

Een bouwplaats waar Drost metselwerken werkzaamheden uitvoert in samenwerking met de hoofdaannemer, voldoet altijd aan de vijf pijlers van verantwoord bouwen. Deze worden hieronder uitgelegd.

Pijler 1: Verantwoord

Onze mensen communiceren proactief. De omgeving is voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.

Pijler 2: Veilig

Onze mensen werken bovenal veilig. Bouwactiviteiten mogen geen onaanvaardbaar risico vormen voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omgeving. Een bouwplaats kan voor veel overlast en verkeershinder zorgen. Dat realiseren wij ons en daarom trachten wij overlast te voorkomen of te beperken.

Pijler 3: Milieu

We zijn milieubewust en hebben oog voor afvalmanagement en energiebesparing.

Pijler 4: Verzorgd

Onze bouwplaats is schoon en opgeruimd. Bouwmaterialen zijn opgeruimd, opgestapeld en waar nodig afgedekt.

Pijler 5: Sociaal

Onze mensen zijn het visitekaartje van de hoofdaannemer. Zij stellen zich correct en professioneel op naar de omgeving en zorgen goed voor hun medewerkers.