Arbo & Gezondheid

Arbo en gezondheid zijn voor ons erg belangrijk. Wij hebben ons daarom tot doel gesteld om lichamelijke belasting voor onze mensen op de bouwplaats in zijn geheel te elimineren. Om dit te kunnen bereiken, hanteren wij vijf belangrijke punten. Deze vijf punten staan hieronder genoemd en uitgelegd. Deze punten bespreken wij al mee in het voortraject met de hoofdaannemer.

1. Metselsysteem

Het kiezen van een metselsysteem is erg belangrijk en is afhankelijk van verschillende factoren.

  • De beschikbaarheid van een kraan of verreiker;
  • De bereikbaarheid van de te metselen gevel;
  • De beschikbaarheid van steigers en hulpmiddelen;
  • De omvang van het werk;
  • De bouwvolgorde;

2. Type steiger

Nadat er is bepaald wanneer de steiger er moet komen te staan, moet er een type steiger worden gekozen. Deze keuze wordt door ons samen met de hoofdaannemer gemaakt, zodat deze voldoet aan de eisen. Met de steigerindeling wordt vervolgens een goede metselplek gecreëerd. Indien nodig zal tijdens het werken de werkplek van de metselaar verhoogd of verlaagd worden ten opzichte van de steigervloer en worden kuipen en stenen vaak op schragen gezet. Dit wordt gedaan zodat de metselaar een gezonde werkhouding heeft.

3. Centraal laadplatform

Zodra de steigers er staan, kan de metselploeg beginnen met het werk aan de gevel. Een centraal laadplatform is nodig om te voorkomen dat de metselaars de metselkuipen en stenen zelf naar boven moeten sjouwen. Via dit laadplatform worden alle stenen en metselkuipen mechanisch omhoog gebracht.

4. Verreiker of kraan

De aanvoer van stenen en specie is essentieel bij het metselwerk. De opperman gebruikte vroeger vaak een kruiwagen, maar dit is slecht voor de gezondheid. Daarom dienen deze tegenwoordig niet veel meer op de bouwplaats gebruikt te worden. Daarom maken wij gebruik van een verreiker of kraan om hierbij onze metselaars lichamelijk te ontlasten.

5. Deelbare steenpakketten

Deelbare steenpakketten zijn essentieel bij het metselwerk. De opperman dient de gevelsteen volgens de norm op de steiger te krijgen. Voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen is dat de baksteenfabrikanten of leverancier de gevelsteen altijd aanlevert op de bouwplaats in deelbare steenpakketten.