Metselwerk

Drost Metselwerken is een metselbedrijf met een totaalpakket van metselwerk. Of het nu gaat om binnenmuren van kalkzandsteen of gevelmetselwerk, het is bij ons in vakkundige handen. Naast het gewone metselwerk kunt u bij ons ook terecht voor het aanbrengen van verschillende draagconstructies en aanverwante werkzaamheden.

  • Lateien & geveldragers aanbrengen
  • Waterkeringen aanbrengen
  • Spouwmuurisolatie aanbrengen
  • Koudebrugonderbreking aanbrengen
  • Waterslagen of raamdorpels plaatsen
  • Vensterbanken aanbrengen
  • Stellen van profielen en kozijnen

 

De ruwbouw fase bestaat uit diverse disciplines die op elkaar aansluiten. Deze ruwbouw fase kan in meerdere onderdelen geknipt worden en dient te worden uitbesteed. Dat betekent dat de hoofdaannemer met verschillende contactpersonen communiceert, met als gevolg veel contracten, bonnen, facturen en een hoop administratie. Dit geldt uiteraard daarnaast natuurlijk ook voor de veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen) en de uiteindelijke verantwoording voor de complete ruwbouw fase.

Drost Metselwerken biedt dit aantrekkelijke pakket aan en ontzorgt hiermee de hoofdaannemer. Hierdoor hoeft de hoofdaannemer er alleen voor te zorgen dat de materialen tijdig op de bouwplaats aanwezig zijn.

“Wij ontzorgen de hoofdaannemer en functioneren als vakkundige partner.”

Bijzonder metselwerk

Sinds er gebouwd wordt met baksteen wordt er nagedacht over de mechanische eigenschappen van steenconstructies en de krachtafdracht in overspanningen. De eeuwenoude ambachtelijke technieken en formules passen wij nog steeds toe bij het maken van bijvoorbeeld een uitslag van een spitsboog.

Ambachtelijke metseltechnieken

Bogen en strekken zijn ontstaan omdat betonlateien en staalconstructies nog niet bestonden. Deze constructies worden gebruikt om waar een raam of doorgang gecreëerd is, de overspanning in de gevels op te vangen. Om dit voor elkaar te krijgen worden de diktes enkelsteens en anderhalfsteens afgewisseld, zodat er een sterk metselverband ontstaat. Het gebruik van bogen en strekken had twee functies doordat het diende als constructief element en als sierelement.

Om dit te realiseren wordt er door ons gebruik gemaakt van geavanceerde zaag- en slijpmachines, die we inzetten waar nodig. Deze machines zijn voorzien van afzuiging van onder andere kwartsstof en voldoen hiermee aan de gestelde norm. Hierdoor wordt het mooiste en beste eindresultaat gerealiseerd.

Pointmaster voegtechniek

Pointmasteren of doorstrijken is een voegtechniek die waarbij de metselmortel gebruikt wordt als voegmortel en waarbij de gevel in één keer wordt afgewerkt. Deze techniek heeft als resultaat dat de voeg harder wordt dan met het traditionele metselwerk. Hierdoor bespaart u de helft van de tijd en daarmee geld.

Bij 90% van onze projecten maken wij gebruik van deze techniek. Deze techniek werd al eeuwenlang toegepast, totdat men er de laatst 150 jaar voor koos om meters te maken en het achteraf te voegen. De afgelopen 10 jaar wordt er echter weer de voorkeur gegeven aan voegen door middel van de pointmaster voegtechniek.

Voornamelijk in grote projecten zie je dat deze “één-toer” voegtechniek het traditionele na-voegen bijna geheel heeft vervangen. Hierdoor ontstaat een onderhoudsvrije homogene gevel met een hoge voeghardheidsklasse van minimaal VH55 en minder kans op ontsierende witte uitslag.